Polityka prywatności strony i sklepu internetowego borczyk.pl

Ochrona prywatności i poufność danych Naszych Pacjentów i Klientów są dla nas sprawą najwyższej wagi. W związku z tym, w trosce o bezpieczeństwo Twoich informacji oraz z poszanowaniem obowiązujących przepisów prawa, firma ROMAN BORCZYK KLINIKA IMPLANTOLOGII I STOMATOLOGII ESTETYCZNEJ S.K. z siedzibą w Katowicach 40-533 przy ul. Czajek 5, NIP: 634-23-03-362, REGON: 276282786, przyjęła politykę określającą zasady gromadzenia, przetwarzania i wykorzystywania danych osobowych. Nasza Polityka Prywatności ma na celu wyjaśnienie sposobu postępowania z informacjami dotyczącymi Ciebie.

Zwroty i wyrażenia użyte w niniejszej Polityce

Dane osobowe – w rozumieniu art. 4 pkt 1) RODO oznaczają wszelkie informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej („osobie, której dane dotyczą”); możliwa do zidentyfikowania osoba fizyczna to osoba, którą można bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować;

Przetwarzanie – w rozumieniu art. 4 pkt 2) RODO oznacza operację lub zestaw operacji wykonywanych na danych osobowych lub zestawach danych osobowych w sposób zautomatyzowany lub niezautomatyzowany, taką jak zbieranie, utrwalanie, organizowanie, porządkowanie, przechowywanie, adaptowanie lub modyfikowanie, pobieranie, przeglądanie, wykorzystywanie, ujawnianie poprzez przesłanie, rozpowszechnianie lub innego rodzaju udostępnianie, dopasowywanie lub łączenie, ograniczanie, usuwanie lub niszczenie;

RODO – rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych);

Administrator – w rozumieniu art. 4 pkt 7) RODO oznacza administratora danych, a więc podmiot, który samodzielnie lub wspólnie z innymi ustala cele i sposoby przetwarzania danych osobowych.

Jeżeli chcesz poznać szczegóły pozyskiwania i wykorzystywania przez nas Twoich danych osobowych, zachęcamy do zapoznania się z niniejszym dokumentem Polityki Prywatności.

Jakie dane możemy przetwarzać?

Zakres przetwarzanych danych osobowych może się różnić w zależności od usługi, z której korzystasz. Twoje dane osobowe mogą być pozyskiwane na kilka sposobów:

 • Podczas korzystania z usług elektronicznych poprzez nasz sklep internetowy oraz podczas nawiązywania kontaktu za pomocą dostępnych danych kontaktowych.
 • Aby korzystać z niektórych funkcji naszego sklepu, konieczne może być zalogowanie się lub zarejestrowanie. Niektóre funkcje i usługi nie wymagają logowania, jednak dostęp do nich może być uzyskany poprzez wypełnienie odpowiednich formularzy.
 • Możemy także pozyskać Twoje dane, gdy skontaktujesz się z nami za pośrednictwem udostępnionych danych kontaktowych.
 • Automatycznie, podczas korzystania przez Ciebie ze sklepu: Podczas Twojej wizyty na naszej stronie internetowej i korzystania z naszego sklepu automatycznie zbierane są dane dotyczące Twojej wizyty i aktywności, w szczególności Twój adres IP, nazwa domeny, typ przeglądarki oraz typ systemu operacyjnego.

Administrator danych osobowych

Administratorem Twoich danych osobowych jest ROMAN BORCZYK KLINIKA IMPLANTOLOGII I STOMATOLOGII ESTETYCZNEJ S.K. z siedzibą w Katowicach 40-534, ul. Czajek 5.

Możesz się z nami skontaktować:

 • listownie na adres: ROMAN BORCZYK KLINIKA IMPLANTOLOGII I STOMATOLOGII ESTETYCZNEJ S.K., ul. Czajek 5, 40-534 Katowice;
 • przez formularz kontaktowy na stronie www.borczyk.pl;
 • przez e-mail: obsluga.pacjenta@borczyk.pl;
 • telefonicznie: 32 203 74 25.

Jakie dane pozyskujemy i jak je wykorzystujemy?

Za każdym razem, gdy poprosimy o podanie jakichkolwiek danych osobowych, poinformujemy Cię dokładnie o warunkach ich przetwarzania.

Dotyczące Ciebie dane osobowe możemy zbierać za pomocą formularzy czy w związku z funkcjonowaniem Twojego konta w sklepie. Twoje dane osobowe możemy również uzyskać, jeżeli napiszesz do nas lub zadzwonisz wykorzystując dane kontaktowe podane w sklepie internetowym lub w niniejszej Polityce Prywatności.

Twoje dane mogą być wykorzystywane przez ROMAN BORCZYK KLINIKA IMPLANTOLOGII I STOMATOLOGII ESTETYCZNEJ S.K. między innymi w następujących celach:

 • w związku ze świadczeniem usług na Twoją rzecz przez ROMAN BORCZYK KLINIKA IMPLANTOLOGII I STOMATOLOGII ESTETYCZNEJ S.K., tj. w celu podjęcia działań dążących do zawarcia umowy w związku z Twoim żądaniem, w tym w celu przygotowania dedykowanej dla Ciebie oferty, a w przypadku zawarcia umowy pomiędzy Tobą i ROMAN BORCZYK KLINIKA IMPLANTOLOGII I STOMATOLOGII ESTETYCZNEJ S.K. również w celu realizacji zawartej umowy, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO, do czasu całkowitej realizacji przedmiotu umowy lub do czasu jej rozwiązania lub wygaśnięcia;
 • udzielenia odpowiedzi na zapytanie skierowane przez Ciebie zapytanie do ROMAN BORCZYK KLINIKA IMPLANTOLOGII I STOMATOLOGII ESTETYCZNEJ S.K. – w oparciu o konieczność realizacji naszego prawnie uzasadnionego interesu w postaci udzielenia odpowiedzi na skierowane do nas zapytanie, a więc na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, do czasu udzielenia odpowiedzi na to zapytanie lub do czasu zgłoszenia skutecznego sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych;
 • komunikacji z Tobą – w oparciu o konieczność realizacji naszego prawnie uzasadnionego interesu w postaci nawiązania i podtrzymania komunikacji z Tobą jako naszym klientem lub użytkownikiem naszego sklepu, a więc na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, przy czym z uwagi na konieczność wykorzystania technologii Cookies dla poprawnego funkcjonowania tej możliwości komunikacji z Tobą, zgodnie z art. 173 ustawy Prawo telekomunikacyjne, potrzebujemy dodatkowej zgody na wykorzystanie technologii Cookies. Dane w tym celu możemy przetwarzać do czasu zgłoszenia sprzeciwu wobec ich przetwarzania lub do czasu wycofania zgody na wykorzystanie technologii Cookies;
 • prowadzenia marketingu produktów i usług własnych – na podstawie realizacji naszych prawnie uzasadnionych interesów w postaci prowadzenia działań z zakresu marketingu bezpośredniego produktów i usług własnych, a więc art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, przy czym zgodnie z przepisami art. 10 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz art. 172 ustawy Prawo telekomunikacyjne potrzebujemy dodatkowej zgody na wykorzystanie podanych kanałów komunikacji w celu prowadzenia działań marketingowych. Dane w tym celu możemy przetwarzać do czasu zgłoszenia sprzeciwu wobec ich przetwarzania lub do czasu wycofania zgody na otrzymywanie materiałów marketingowo-informacyjnych drogą elektroniczną;
 • do tworzenia statystyk oraz zestawień, które będą służyć poprawie skuteczności prowadzonych przez nas działań marketingowych i budowie strategii biznesowej – w zdecydowanej większości takie statystyki tworzone są w oparciu o dane nieosobowe lub dane zanonimizowane. W przypadku, gdy do tego celu będą wykorzystywane dane osobowe, ich przetwarzanie będzie odbywało się w oparciu o konieczność realizacji naszego prawnie uzasadnionego interesu w postaci prowadzenia działań analitycznych i statystycznych mających na celu nasz rozwój, a więc na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, do czasu zgłoszenia skutecznego sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych.

Twoje dane mogą być także przetwarzane w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony przed ewentualnymi roszczeniami wynikającymi z korzystania z usług świadczonych przez ROMAN BORCZYK KLINIKA IMPLANTOLOGII I STOMATOLOGII ESTETYCZNEJ S.K. W takiej sytuacji Twoje dane będą wykorzystywane zgodnie z koniecznością realizacji prawnie uzasadnionego interesu ROMAN BORCZYK KLINIKA IMPLANTOLOGII I STOMATOLOGII ESTETYCZNEJ S.K. w celu zabezpieczenia roszczeń, co opiera się na art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, przez okres przewidziany przepisami prawa dotyczącymi przedawnienia roszczeń. Po zakończeniu tego okresu Twoje dane zostaną bezpowrotnie usunięte z bazy danych ROMAN BORCZYK KLINIKA IMPLANTOLOGII I STOMATOLOGII ESTETYCZNEJ S.K.

Kto może mieć dostęp do Twoich danych?

Twoje dane mogą być przekazywane podmiotom zewnętrznym, w zakresie niezbędnym do realizacji powyżej wskazanych celów ich przetwarzania. Są to podmioty współpracujące z ROMAN BORCZYK KLINIKA IMPLANTOLOGII I STOMATOLOGII ESTETYCZNEJ S.K., tj. kancelarie prawne, podatkowe, podmioty świadczące usługi windykacyjne oraz podmioty świadczące usługi na rzecz ROMAN BORCZYK KLINIKA IMPLANTOLOGII I STOMATOLOGII ESTETYCZNEJ S.K. na podstawie odrębnie zawartych umów powierzenia (np. hostingodawca, podmioty zapewniające obsługę IT, obsługę księgową).

Państwa dane mogą być również przekazywane podmiotom uprawnionym do dostępu do nich zgodnie z przepisami prawa powszechnie obowiązującego (np. organa władzy publicznej).

Dodatkowo, jeżeli wyrazisz na to zgodę lub tego będziesz żądać, ROMAN BORCZYK KLINIKA IMPLANTOLOGII I STOMATOLOGII ESTETYCZNEJ S.K. może udostępniać Twoje dane osobowe również innym podmiotom, upoważnionym przez Ciebie.

Odbiorcy danych mogą mieć swoją siedzibę w państwie znajdującym się poza Europejskim Obszarem Gospodarczym (EOG), w tym jednak przypadku ROMAN BORCZYK KLINIKA IMPLANTOLOGII I STOMATOLOGII ESTETYCZNEJ S.K. zadba o zapewnienie odpowiedniego poziomu zabezpieczeń tak, by zapewnić ochronę osobie, której dane dotyczą. Transfer danych do państw poza EOG może mieć związek np.

 • z działaniami podejmowanymi na serwisach społecznościowych oraz wykorzystaniem wtyczek i innych narzędzi pochodzących z tych serwisów (m.in. Facebook, TikTok),
 • z wykorzystaniem narzędzi analitycznych i służących zanonimizowanemu śledzeniu zachowań użytkowników, w szczególności takich jak Google Analytics.

Cel i zakres gromadzenia danych oraz ich dalszego przetwarzania i wykorzystania przez usługodawców, jak również możliwość kontaktu oraz prawa Usługobiorcy w tym zakresie i możliwość dokonania ustawień zapewniających ochronę prywatności Usługobiorcy zostały opisane w polityce prywatności usługodawców:

 • https://www.facebook.com/policy.php
 • https://help.instagram.com/519522125107875?helpref=page_content
 • https://policies.google.com/privacy?hl=pl&gl=ZZ

Polityka plików Cookies

Czym są pliki Cookies?

Pliki cookie (ciasteczka) to małe pliki tekstowe, które mogą być stosowane przez strony internetowe, aby użytkownicy mogli korzystać ze stron w bardziej sprawny sposób.
Niektóre cookies są czasem zapisywane na danym urządzeniu podczas przeglądania naszej strony www.borczyk.pl. Prawo stanowi, że możemy przechowywać pliki cookie na urządzeniu użytkownika, jeśli jest to niezbędne do funkcjonowania niniejszej strony. Do wszystkich innych rodzajów plików cookie potrzebujemy zezwolenia użytkownika.

Z jakich plików cookies korzystamy?

Niniejsza strona korzysta z różnych rodzajów plików cookie. Niektóre pliki cookie umieszczane są przez usługi stron trzecich, które pojawiają się na naszych stronach.

Pliki cookies używane na naszej stronie zostały podzielone na następujące kategorie:

 • niezbędne
 • analityczne
 • marketingowe

Niezbędne pliki cookies – pliki cookies, które są niezbędne do korzystania ze strony www.borczyk.pl służą m.in. do zapewnienia stabilności jej funkcjonowania (mierzą ruch, zabezpieczając nas przed jej przeciążeniem). Te pliki cookie są absolutnie niezbędne, aby strona mogła świadczyć usługi, o które prosiłeś i/lub wyłącznie w celu transmisji usług i/lub strony www.borczyk.pl. Nie można ich wyłączyć.

Analityczne pliki cookies – te pliki cookie pozwalają nam zliczać wizyty i źródła ruchu na stronie, pomagają nam ulepszać i mierzyć wydajność witryny poprzez zbieranie i raportowanie informacji o tym, jak z niej korzystasz. Wykorzystujemy je jednie wówczas, gdy wyrazisz na to zgodę.

Marketingowe pliki cookies – te pliki cookie są ustawiane za pośrednictwem naszej witryny przez naszych partnerów reklamowych.

Zgoda na stosowanie plików cookies

Podczas wizyty na stronie www.borczyk.pl zostanie wyświetlony komunikat informujący, że wykorzystuje on pliki cookies. W wyświetlonym oknie możesz dokonać wyboru odnośnie stosowanych przez nas plików cookies.

Modyfikacja zgody na stosowanie plików cookies

W dowolnej chwili możesz wycofać swoją zgodę w sekcji dot. plików cookie na naszej witrynie. W tym celu przejdź na stronę Centrum prywatności i kliknij w „USTAWIENIE PRYWATNOŚCI”. Należy mieć na uwadze, że zmiany ustawień plików polegające na ograniczeniu ich stosowania mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na naszej stronie internetowej.

Inne informacje

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jest warunkiem zawarcia umowy z ROMAN BORCZYK KLINIKA IMPLANTOLOGII I STOMATOLOGII ESTETYCZNEJ S.K. lub może być wymagane przepisami prawa – wszystko w zależności od usługi oraz zakresu świadczenia, jakie udziela Tobie ROMAN BORCZYK KLINIKA IMPLANTOLOGII I STOMATOLOGII ESTETYCZNEJ S.K.. Każdorazowo poinformujemy Cię w odpowiedniej klauzuli informacyjnej o dobrowolności lub konieczności ujawnienia ROMAN BORCZYK KLINIKA IMPLANTOLOGII I STOMATOLOGII ESTETYCZNEJ S.K. danych osobowych. Twoje dane osobowe będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji, w tym mogą być profilowane. Oznacza to, że w oparciu o posiadane przez nas dane osobowe dotyczące Ciebie oraz usług, z których korzystasz, lub plików cookies, jakie są zapisane na Twoim urządzeniu będziemy przeprowadzać wnioskowania dotyczące Twoich preferencji i zainteresowań, które to mogą posłużyć nam do budowy Twojego profilu marketingowego, naszej strategii marketingowej i dalszego rozwoju. W oparciu o zbudowane profile będziemy mogli lepiej dopasowywać do Twoich oczekiwań nasz przekaz, co oznacza, że będziesz otrzymywać od nas mniej nieprzydatnych informacji i ofert usług, których zakupem nie jesteś zainteresowany.

Twoje prawa

Przysługują Ci następujące prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych:

 1. prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych w celach marketingowych – jako że przetwarzamy Twoje dane w celach marketingowych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu,
 2. prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych ze względu na szczególną sytuację – w przypadkach, kiedy przetwarzamy Twoje dane na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu,
 3. prawo wycofania zgody,
 4. prawo dostępu do Twoich danych osobowych,
 5. prawo żądania sprostowania Twoich danych osobowych,
 6. prawo żądania usunięcia Twoich danych osobowych, tylko w sytuacji jeśli nie będziemy zobligowani przepisami prawa do ich przetwarzania,
 7. prawo żądania ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych,
 8. prawo do przenoszenia Twoich danych osobowych, tj. prawo otrzymania od nas Twoich danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie informatycznym nadającym się do odczytu maszynowego. Możesz przesłać te dane innemu administratorowi danych lub zażądać, abyśmy przesłali Twoje dane do innego administratora. Jednakże zrobimy to tylko jeśli takie przesłanie jest technicznie możliwe.

Aby skorzystać z powyższych praw, skontaktuj się z nami.

Przysługuje Ci także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Bezpieczeństwo danych

Zobowiązujemy się do przestrzegania obowiązujących przepisów dotyczących ochrony danych osobowych. Aby zapewnić odpowiedni poziom bezpieczeństwa przetwarzanych przez nas danych osobowych, wprowadziliśmy odpowiednie środki techniczne i organizacyjne, które mają na celu zabezpieczenie przetwarzanych przez nas danych osobowych przed ich utratą, zniszczeniem, nieuprawnionym dostępem czy ujawnieniem. Wdrożyliśmy procedury pozwalające na realizację prawa do ochrony danych osobowych oraz procedury reagowania na incydenty naruszenia danych osobowych. Cenimy sobie także zaufanie, jakim nas obdarzasz, dlatego dbamy o to, aby nasze działania były przejrzyste.

Kontakt

W sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych możesz się z nami skontaktować:

 • listownie na adres: ROMAN BORCZYK KLINIKA IMPLANTOLOGII I STOMATOLOGII ESTETYCZNEJ S.K., ul. Czajek 5, 40-534 Katowice
 • przez formularz kontaktowy na stronie www.borczyk.pl
 • przez e-mail: obsluga.pacjenta@borczyk.pl
 • telefonicznie: 32 203 74 25.