Blog

NIE BÓJ SIĘ PROMIENIOWANIA RTG

9 lipca 2013
Cyfrowe zdjęcie RTG wykonywane podczas leczenia stomatologicznego

20x mniejsza dawka promieniowania niż podczas lotu samolotem!
Nowoczesna technologia komputerowa pozwoliła zmniejszyć dawkę promieniowania wysyłanego przez aparaty rentgenowskie wykorzystywane obecnie w stomatologii. Tomograf komputerowy stożkowy stosowany w celach diagnostycznych w mojej klinice wysyła dawkę około sto razy mniejszą w porównaniu do tradycyjnych tomografów medycznych. Dawka pochłonięta podczas jednego zdjęcia jest mniejsza od dawki, na jaką jesteśmy narażeni podczas lotu samolotem z Krakowa do Chicago i odpowiada około 3 godzinom lotu. Promieniowanie tomografu cyfrowego jest znikome w porównaniu do promieniowania docierającego do Ziemi z kosmosu. Aby przekroczyć średnią roczną dawkę promieniowania naturalnego należałoby wykonać w ciągu roku około 60 zdjęć tomograficznych. Trzeba zaznaczyć, że takie zdjęcia wykonuje się raz na kilka lat. Według Dyrektywy Komisji Europejskiej osoby nie narażone zawodowo na działanie promieniowania nie powinny otrzymywać w ciągu roku dawki większej niż 1 mSv. Dawka taka odpowiada około 30 zdjęciom tomograficznym. Ponadto, tak niska dawka dopuszczalna jest zastanawiająca, choćby ze względu na ogromne wahania naturalnego tła promieniowania, które w różnych rejonach Ziemi może przekraczać akceptowaną przez UE dawkę 1 mSv nawet setki razy. Co więcej, najnowsze badania dowodzą, że niewielkie dawki są korzystne dla zdrowia i zapobiegają rozwojowi wielu groźnych chorób, w tym nowotworów. Wykonanie zdjęcia tomograficznego jest więc całkowicie bezpieczne dla osoby poddającej się badaniu.

Chcesz wiedzieć więcej?
Skontaktuj się z nami!
32 203 74 25

Chcesz wiedzieć więcej?
Wypełnij formularz kontaktowy

Zadzwoń Napisz